Kära gäster
På grund av klagomål från HSB och deras hyresgäster kan ni endast parkera på de parkeringar som är markerade med svart, bilden är ej skalenlig och de diagonalt markerade parkeringsplatserna kan användas helt och hållet

Parkerings bild